Arcing Horn

  • Arcing Horn ZHJ

    Arcing Horn ZHJ

    Аба электр өткөргүчүнүн параллелдүү боштуктары (мындан ары - параллель ажырым деп аталат, ошондой эле жаа мүйүзү деп аталат) чагылгандан коргонуу ойдун өзөгүндө чагылгандын жол берилүүчү чегинде, шайман менен изолятордун ортосундагы аралык (клетка) параллель, чагылгандын жаркылдашы, каналдын кубаттуулук жыштыгындагы боштуктар, изоляторду жаадан күйүүдөн коргойт, жабуунун ийгиликтүү болушун жакшыртат.Бул стандарт тиешелүү техникалык шарттарды аныктайт, т ...